Επίχρισμα

Η εξωτερική επιφάνεια σοβατίζεται με υλικά ακρυλικά ελαστομερή σε πάχος περίπου 5 mm όπου ενσωματώνεται ενισχυτικό πλέγμα αντιαλκοολικής προστασίας για την απόλυτη προστασία από τις στιγματώσεις .Τέλος εφαρμόζεται ενισχυμένο με ίνες ανόργανο υλικό ως τελικός σοβάς πάχος 5 mm.

Menu Category: 
κανονική σελίδα