Χρωματισμοί

Όλοι οι χρωματισμοί γίνονται με χρώματα Ά ποιότητας σε αποχρώσεις και τόνους της αρεσκείας του ιδιοκτήτη. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι του διαμερίσματος θα σπατουλαριστούν (2 χέρια) με στόκο σπάτουλας σε σκόνη ακρυλικό,  τρίψιμο- ψιλοστοκάρισμα  (1 χέρι) αστάρι ακρυλικού πλαστικού και 2 χέρια πλαστικό.
Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα περαστούν 1 χέρι ξυλοντεκτόρ (σαντολίνη) συντηρητικό ξύλου. Οι εξωτερικές επιφάνειες βάφονται.

Menu Category: 
κανονική σελίδα