Η εταιρία μας

Η εταιρεία EasyHome Προκατασκευασμένα σπίτια, ιδρύθηκε από τους Γεώργιο Παπουτσή και Γεώργιο Σπυράκο, με εξειδίκευση στα προκάτ σπίτια. Τα στελέχη της διανύουν μια πολυετή εμπειρία στον τομέα των σπιτιών με ενεργειακή απόδοση.

Γι' αυτό με συνέπεια, σταθερότητα και συνεχή υιοθέτηση και εφαρμογή των πολεοδομικών κανονισμών, διατάξεων και προδιαγραφών, για αντισεισμικά προκάτ σπίτια, διανύει επιτυχώς μία ανοδική πορεία, στον χώρο των προκάτ κατασκευών, με δυναμική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε για την ελληνική κοινωνία την καλύτερη δυνατή και ταυτόχρονα οικονομική προοπτική απόκτησης στέγης, προσφέρουμε μία επαναστατική μέθοδο κατασκευής ενεργειακής απόδοσης και προκάτ σπίτια, που συνδυάζει με πρωτοποριακό τρόπο την Αντοχή, την Οικονομία και την Αισθητική Τελειότητα. Η πολιτική της εταιρείας μας είναι η διοχέτευση στην αγορά σύγχρονων κατασκευών ενός σταθερά υψηλού επιπέδου ποιότητας. Ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας, μας επιτρέπει να παράγουμε προκάτ σπίτια υψηλής αντοχής και αντισεισμικότητας, που ανταποκρίνονται πλήρως στους πιο αυστηρούς όρους δόμησης, όπως αυτοί καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και αρχιτεκτονικές επιτροπές.

Η εταιρεία EasyHome Προκατασκευασμένα σπίτια έχει να επιδείξει μία μεγάλη γκάμα από προκάτ σπίτια, σε σχέδια και υλικά που συνεχώς εξελίσσονται για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών κάθε πελάτη. Στα πλαίσια του σεβασμού προς την οικιστική παράδοση κάθε περιοχής και τους οικιστικούς όρους δόμησης όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία, η εταιρία μας υπόσχεται να σας εξασφαλίζει ένα προκάτ σπίτι απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και σε συμφωνία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.Οι στόχοι της εταιρείας μας είναι: 

  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη έγκαιρα, με ακρίβεια, με συνέπεια και με το μικρότερο κόστος.
  • Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στην αγορά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.
  • Το σύνολο των προϊόντων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, καλύπτοντας όλες τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.


Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία μας:

- Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2000 (Αρ. Πιστοποιητικού: 09-Q-00414-TIC) το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγωμένων προϊόντων. Το σύστημα παρακολουθείται και βελτιώνεται μέσα από προγράματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων

- Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείρηση της ποιότητας: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπεδευμένο και ικανό προσωπικό.

Menu Category: 
κανονική σελίδα
Εικόνα: