Σπίτι Ενεργειακής Απόδοσης (Μπετόν)

Η εταιρεία EasyHome χρησιμοποιεί ένα μοναδικό τρόπο δόμησης για προκατασκευασμένα (προκατ) σπίτια ενεργειακής απόδοσης από μπετόν με έτοιμες μονωμένες φόρμες καλούπια ή Insulated Concrete Forms (ICF) όπως είναι γνωστές, οι οποίες φέρνουν την επανάσταση στην παγκόσμια οικοδομική τέχνη.