Οι υπηρεσίες μας

Προϊόντα και εφαρμογές νέας τεχνολογίας για βιοκλιματικά σπίτια (οικολογικό σπίτι), (απαλλαγμένα από τα συμβατικά συστήματα που δημιουργούν προβλήματα στην θερμομόvωση του σπιτιού με αποτέλεσμα τη σπατάλη ενέργειας και χρήματος.)

Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων βιοκλιματικής φιλοσοφίας που απαιτεί ένα πράσινο σπίτι (οικολογικό σπίτι), τα οποία αποδίδουν εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων για το νοικοκυριό. Η φιλοσοφία των προϊόντων αυτών που αφορούν στην θέρμανση και στην ψύξη του οικολογικού σπιτιού, ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας το ηλεκτρικό και το πετρέλαιο αλλά αντίθετα ο ήλιος και ο αέρας.
Διαθέτουμε συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης με μόνη πηγή ενέργειας τον Ήλιο, απαραίτητα για να κατασκευάσουμε ένα βιοκλιματικό σπίτι (οικολογικό σπίτι). Στα παράθυρα χρησιμοποιούμε UV-Φίλτρα προστασίας, ώστε να μην επιτρέπουμε στις ακτίνες του ήλιου να θερμαίνουν το εσωτερικό ενός οικολογικού σπιτιού το καλοκαίρι και να μην επιτρέπουν στη χαμηλή θερμοκρασία του χειμώνα να παγωσει το εσωτερικό του σπιτιού. Στην ίδια φιλοσοφία κινούνται και όλα μας τα προϊόντα, όπως στην ανακύκλωση του νερού κ.τ.λ. Έτσι ένα βιοκλιματικό σπίτι (οικολογικό σπίτι), αποκτά ενεργειακή ταυτότητα, αποφεύγετε τον πράσινο φόρο που επιβάλλεται από 01/01/2009 για τα σπίτια που δεν διαθέτουν ενεργειακή ταυτότητα ως εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο των υπουργείων Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Είναι ο νόμος 366/08 (ΦΕΚ 89Α/19.5.08) που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ/16.12.2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.


Η ΕasyHome Προκατασκευασμένα σπίτια πρωτοπορεί όχι μόνο στην ποιοτική κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με την εφαρμογή κατασκευαστικών μεθόδων ICF που εγγυώνται την κατάταξη της κατοικίας στην κατηγορία Α+,

Αλλά μελετώντας το μικροκλίμα της περιοχής, διαμορφώνει τα αρχιτεκτονικά του σπιτιού σας ώστε με την ελάχιστη δυνατή επιφάνεια στη στέγη να αποδίδει όση ενέργεια επιθυμείτε. Ενέργεια για να είσαστε πλήρως αυτοδύναμοι χωρίς εξάρτηση από την ΔΕΗ με ότι αυτό οικονομικά και φορολογικά συνεπάγεται.

Ενέργεια που παράγεται με την υβριδική τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εγκαθιστώντας υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά συστήματα, οικιακές αθόρυβες ανεμογεννήτριες απόδοσης έως και 2 kWp.
 

Menu Category: 
Εταιρία
Εικόνα: