Σκελετός - Στήσιμο στη βάση

Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την στατική μελέτη, που έχει εγκριθεί με την άδεια του πολεοδομικού γραφείου και τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους περί εκτελέσεως έργων εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος.

Τοιχοποιία : Πυκνός σκελετός με κατακόρυφα και οριζόντια καδρόνια διατομής 50x100 mm ανά 60 cm από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης B.Ευρώπης. Εσωτερικά τοποθετείται διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10 cm για την θερμομόνωση και ηχομόνωση. Εξωτερικά και εσωτερικά από το καδρόνι τοποθετείται 1,11 cm  O.S.B. καλύπτοντας όλη την επιφάνεια. Εσωτερικά πάνω από το O.S.B. τοποθετείται γυψοσανίδα. Εξωτερικά τοποθετείται διογκωμένη πολυστερίνη με κόλα και μηχανική υποστήριξη.

Στέγη κατοικίας : Ο σκελετός κατασκευάζεται από ξυλεία αντοχής, δοκάρια ανάλογα της διατομής 80x80 και 80x150 mm επένδυση, ραμποτέ από ξυλεία Σουηδίας. Στεγάνωση , υγρομόνωση με μεμβράνη (ασφαλτόπανο) σε όλη την επιφάνεια της σκεπής .

Μόνωση , τοποθετούνται πηχάκια 5 χιλ. (νεροδιόχτες) και πάνω σε αυτά καδρόνια 30x50 mm και τελική επικάλυψη από ρωμαϊκό κεραμίδι (χρώματος επιλογή πελάτη)